Knjigovodstvene usluge

Mob: +385 91 5453 286

E-mail: financije@fin-bit.com

Informatičke usluge

Mob: +385 98 1970 358

E-mail: it@fin-bit.com


 

Računovodstveni obrasci

Računovodstveni obrasci

 


Knjigovodstvene usluge
Fin-bit obrt za knjigovodstvene i informatičke usluge

 • RAČUNOVODSTVO ZA MALE PODUZETNIKE:
 • • knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • • glavna knjiga
 • • saldakonti kupaca i dobavljača
 • • evidencija dugotrajne imovine
 • • obračuni plaća
 • • obračuni PDV-a
 • • izrada statističkih izvještaja
 • • izrada završnog računa

 

 • RAČUNOVODSTVO ZA OBRTNIKE:
 • • knjiga primitaka i izdataka
 • • knjiga prometa
 • • DI popis
 • • obračuni plaća
 • • obračuni PDV-a
 • • prijava poreza na dohodak

  OSTALE POSLOVNE USLUGE::
 • • izrada obrazaca u excel (.xls) formatu

Raspoloživost 24/7