image_1
RAČUNOVODSTVO ZA MALE PODUZETNIKE
Niska cijena
Kvaliteta
Brzina
 • knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • glavna knjiga
 • saldakonti kupaca i dobavljača
 • evidencija dugotrajne imovine
 • obračuni plaća
 • obračuni PDV-a
 • izrada statističkih izvještaja
 • izrada završnog računa
Kontaktirajte nas
RAČUNOVODSTVO ZA OBRTNIKE
Povoljna cijena
Kvaliteta
brzina
 • knjiga primitaka i izdataka
 • knjiga prometa
 • DI popis
 • obračuni plaća
 • obračuni PDV-a
 • izrada statističkih izvještaja
 • izrada završnog računa
Kontaktirajte nas
kpi
ip1
RAČUNOVODSTVO ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Povoljna cijena
Kvaliteta
Brzina
 • vođenje dvojnog knjigovodstva
 • vođenje jednostavnog knjigovodstva
 • izrada izvještaja
 • obračuni plaća
Kontaktirajte nas